Співпраця


Що треба знати замовнику при проведенні експертизи проектної документації на будівництво.

Проведення експертизи проектної документації на будівництво регламентується Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», постановою Кабінету Міністрів України Прозатвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» та ДСТУ – Н Б А.2.2.-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на буівництво».

Метою проведення експертизи проектів будівництва є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил щодо:

 • міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва (у тому числі, за рішенням сторін шляхом виконання перевірочних розрахунків), їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
 • санітарного та епідеміологічного благополуччя населення;
 • охорони праці;
 • екології;
 • пожежної безпеки;
 • техногенної безпеки;
 • ядерної та радіаційної безпеки;
 • енергозбереження;
 • кошторисної частини проектної документації.

Результатом проведеної експертизи проектної документації на будівництво є експертний звіт, оформлений відповідно до додатків А, Б, В, Г, Д ДСТУ – Н Б А.2.2.-10:2012 «Настанови з організації проведення експертизи проектної документації на буівництво». Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560:

 • Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва і проводиться в установленому законодавством порядку та відповіднодо вимог цього стандарту перед затвердженням (схваленням) проектної документації.
 • Експертизу проектів будівництва проводять експертні організації незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері будівництва, інформація про що оприлюднена на його офіційному сайті.
 • Експертиза проектів будівництва об’єктів IV і V категорій складності, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться експертною організацією державної форми власності.
 • Експертизі підлягає проектна документація на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів будівництва на стадіях проектування: техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР), ескізний проект (ЕП), проект (П), робочий проект (РП).
 • Обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, що:

* Належать до IV і V категорії складності, щодо дотримання вимог до міцності, надійності, довговічності об’єктів будівництва, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, а також в залежності від функціонального призначення об’єкта будівництва щодо санітарного та епідеміологічного благополуччя населення; охорони праці; екології; пожежної безпеки; техногенної безпеки; ядерної та радіаційної безпеки; енергозбереження;
* Споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними таьтехногенними умовами, щодо міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва;
* Споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, щодо кошторисної частини проектів будівництва, незалежно від категорії складності об’єктів.

За бажанням замовника будівництва або проектувальника може бути проведена експертиза проектів будівництва об’єктів І-III категорій складності як в цілому, так і за окремими напрямами експертизи та розділами проектної документації для підтвердження правильності прийнятих проектних рішень. У разі такого звернення, між замовником та експертною організацією укладається договір, умовами якого передбачається, що результатом його виконання є експертна оцінка, яка складається у довільній формі, щодо
розгляду проектної документації (або її частини) на відповідність/чи не відповідність нормативним вимогам за окремими напрямами (з питань міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення; санітарного та епідеміологічного благополуччя населення; охорони праці; екології; пожежної безпеки; техногенної безпеки; ядерної та радіаційної безпеки; енергозбереження; кошторисної частини проектної документації).

Вартість такої експертизи визначається договірною ціною, погодженою Сторонами. Експертизу проекту не може проводити проектувальник, який брав участь у розробленні цього проекту. Замовником експертизи може виступати замовник будівництва або проектувальник, якщо це передбачено договором на виконання проектних робіт.

Для проведення експертизи її замовник подає до експертної організації офіційного листа, складеного у довільній формі, із запитом на проведення експертизи проекту будівництва відповідної стадії (далі – лист-замовлення). До листа-замовлення додається проект будівництва у паперовому вигляді (не більше як у трьох примірниках), оформлений відповідно до вимог державних стандартів, у складі та за змістом згідно з вимогами державних будівельних норм, а також в електронному вигляді у форматі PDF (Portable Document Format) з програмою для перегляду Adobe Reader – для текстової, графічної, табличної, ілюстративної частин проекту будівництва та у форматі програмного комплексу, в якому виконана кошторисна частина проектної документації.

Проведення експертизи здійснюється на підставі відповідного договору, укладеного між замовником експертизи і експертною організацією. Календарні строки проведення експертизи проектів будівництва визначаються у відповідних договорах між замовником і виконавцем експертизи. Відлік строку початку проведення експертизи визначається умовами договору.